4002 Пловдив бул. “Марица” No 26

отдел “Учебен”: телефон: +32/ 643 637

E-mail:ksk_uft@uft-plovdiv.bg

www.uft-plovdiv.bg

КАНДИДАТСТВАНЕ

СПРАВОЧНИК НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТА може да свалите от тук:Справочник

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Виж

Приемът на студенти за ОКС „бакалавър“ се извършва, както следва:

(1) С полагане на конкурсен изпит в УХТ.
1. Конкурсните изпити се провеждат на два етапа – предварителен и редовен.
2. Предварителните изпити са:

–тест по математика;
–тест по химия и опазване на околната среда.
3. Редовните изпити са:
–тест по математика;
–тест по химия и опазване на околната среда.
4. При явяване на конкурсни изпити, кандидат-студентите задължително представят документ за самоличност и документ за платена такса за кандидатстване.

(2) С оценка от държавен зрелостен изпит.

(3) С оценка от държавен изпит за придобиване степен на професионална квалификация, когато е не по-ниска от Добър.

(4) Кандидат-студентът може да избере повече от един начин за кандидатстване.

(5) Оценките от конкурсните изпити (предварителни, редовни), държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване степен на професионална квалификация са равнопоставени (с еднакъв коефициент на тежест) при формирането на състезателния бал.

За подпомагане на кандидат-студентите при подготовката за конкурсните изпити се организират курсове по математика и химия и опазване на околната среда, които се водят от квалифицирани преподаватели от Университета по хранителни технологии (УХТ).

Справочник на кандидат-студента и формуляри за кандидатстване се продават в книжарницата на УХТ, блок 2.

Приемането на документи за кандидатстване ще се извършва в УХТ – Пловдив, бул. “Марица” № 26, отдел “Учебен”, блок 1, етаж 1, кабинет 111.

За първа и втора (предварителни) кандидатстудентска сесия – от 8,30 – 16,30 ч. в работни дни;

За трета (окончателна) кандидатстудентска сесия – от 8,30 – 16,30 ч. в работни дни,

събота - от 8,30 – 14,00 ч., неделя – почивен ден,

както и в бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация и Националната агенция за прием на студенти , разположени най-близо до местоживеенето на кандидат-студента,

както и он-лайн чрез интернет страницата на УХТ: https://ksk.uft-plovdiv.bg

Желаещите да ползват общежитие по време на кандидатстудентските изпити, могат да направят резервация на телефони:

032/246-153; 032/642-673; 032/643-757; 032/643-977; 032/643-777.

БЮРО ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ НА ЦЕНТЪРА ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ПОДГОТОВКА И ИНФОРМАЦИЯ /ЦКПИ/

Новини и актуална информация на: www.ckpi-bg.com; e-mail: info@ckpi-bg.com и национален телефон: 0879 120 470 виж списък;

БЮРО ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ ЧРЕЗ НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ /НАПС/

Новини и актуална информация на: www.naps.bg; СОФИЯ ул. „Парчевич” 7 (до бул. „Хр. Ботев“), Бюро за младежки туризъм "Орбита", тел. 02/ 986 61 67, 0878651126 виж списък;