1. Обявявяне на първо класиране.

  от 0,00 – 24,00 ч

  ЕТАПИ НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ
  Изнесени списъци пред УХТ – Пловдив, бул. “Марица” № 26.
  тел.: 032643637
  он-лайн чрез интернет страницата на УХТ: www.uft-plovdiv.bg

 2. Записване на приетите студенти от първо класиране.

  от 8,30 – 16,30 ч

  ЕТАПИ НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ
  УХТ – Пловдив, бул. “Марица” № 26, отдел “Учебен”, блок 1, етаж 1, кабинет 111.

 3. Записване на приетите студенти от първо класиране.

  от 8,30 – 16,30 ч

  ЕТАПИ НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ
  УХТ – Пловдив, бул. “Марица” № 26, отдел “Учебен”, блок 1, етаж 1, кабинет 111.

 4. Обявявяне на второ класиране.

  от 0,00 – 24,00 ч

  ЕТАПИ НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ
  Изнесени списъци пред УХТ – Пловдив, бул. “Марица” № 26.
  тел.: 032643637
  он-лайн чрез интернет страницата на УХТ: www.uft-plovdiv.bg

 5. Записване на приетите студенти от второ класиране.

  от 8,30 – 16,30 ч

  ЕТАПИ НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ
  УХТ – Пловдив, бул. “Марица” № 26, отдел “Учебен”, блок 1, етаж 1, кабинет 111.

 6. Записване на приетите студенти от второ класиране.

  от 8,30 – 16,30 ч

  ЕТАПИ НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ
  УХТ – Пловдив, бул. “Марица” № 26, отдел “Учебен”, блок 1, етаж 1, кабинет 111.

 7. Обявявяне на трето класиране.

  от 0,00 – 24,00 ч

  ЕТАПИ НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ
  Изнесени списъци пред УХТ – Пловдив, бул. “Марица” № 26.
  тел.: 032643637
  он-лайн чрез интернет страницата на УХТ: www.uft-plovdiv.bg

 8. Записване на приетите студенти от трето класиране.

  от 8,30 – 16,30 ч

  ЕТАПИ НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ
  УХТ – Пловдив, бул. “Марица” № 26, отдел “Учебен”, блок 1, етаж 1, кабинет 111.

 9. Записване на приетите студенти от трето класиране.

  от 8,30 – 16,30 ч

  ЕТАПИ НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ
  УХТ – Пловдив, бул. “Марица” № 26, отдел “Учебен”, блок 1, етаж 1, кабинет 111.