1. Подаване на заявление за изпит.

  от 8,30 – 16,30 ч.

  ВТОРА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА СЕСИЯ
  УХТ – Пловдив, бул. “Марица” № 26, отдел “Учебен”, блок 1, етаж 1, кабинет 111.

 2. Подаване на заявление за изпит.

  от 8,30 – 16,30 ч.

  ВТОРА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА СЕСИЯ
  УХТ – Пловдив, бул. “Марица” № 26, отдел “Учебен”, блок 1, етаж 1, кабинет 111.

 3. Подаване на заявление за изпит.

  от 8,30 – 16,30 ч.

  ВТОРА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА СЕСИЯ
  УХТ – Пловдив, бул. “Марица” № 26, отдел “Учебен”, блок 1, етаж 1, кабинет 111.

 4. Подаване на заявление за изпит.

  от 8,30 – 16,30 ч.

  ВТОРА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА СЕСИЯ
  УХТ – Пловдив, бул. “Марица” № 26, отдел “Учебен”, блок 1, етаж 1, кабинет 111.

 5. Почивен ден.

 6. Почивен ден.

 7. Подаване на заявление за изпит.

  от 8,30 – 16,30 ч.

  ВТОРА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА СЕСИЯ
  УХТ – Пловдив, бул. “Марица” № 26, отдел “Учебен”, блок 1, етаж 1, кабинет 111.

 8. Подаване на заявление за изпит.

  от 8,30 – 16,30 ч.

  ВТОРА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА СЕСИЯ
  УХТ – Пловдив, бул. “Марица” № 26, отдел “Учебен”, блок 1, етаж 1, кабинет 111.

 9. Подаване на заявление за изпит.

  от 8,30 – 16,30 ч.

  ВТОРА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА СЕСИЯ
  УХТ – Пловдив, бул. “Марица” № 26, отдел “Учебен”, блок 1, етаж 1, кабинет 111.

 10. Подаване на заявление за изпит.

  от 8,30 – 16,30 ч.

  ВТОРА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА СЕСИЯ
  УХТ – Пловдив, бул. “Марица” № 26, отдел “Учебен”, блок 1, етаж 1, кабинет 111.

 11. Подаване на заявление за изпит.

  от 8,30 – 16,30 ч.

  ВТОРА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА СЕСИЯ
  УХТ – Пловдив, бул. “Марица” № 26, отдел “Учебен”, блок 1, етаж 1, кабинет 111.

 12. Конкурсен изпит.

  ВТОРА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА СЕСИЯ
  - от 8,00 часа: Математика – в сградата на УХТ – Пловдив, бул. “Марица” № 26.
  - от 11,00 часа: Химия – в сградата на УХТ – Пловдив, бул. “Марица” № 26.